Nov 282015
 

 

Division IV

Semifinals

No. 8 Northwest Christian 23, No. 5 Snowflake 12.

No. 3 Pusch Ridge 17, No. 7 Lake Havasu 14.

Division V

Semifinals

No. 1 Benson 14, No. 4 American Leadership 12.

No. 2 Joy Christian 41, No. 3 Round Valley 20.